Trening Medyczny to połączenie treningu personalnego oraz fizjoterapii. Skierowany jest do osób, które chcą bezpiecznie powrócić do pełnej formy sportowej po urazie, operacji, a także do tych osób, których celem jest likwidacja funkcjonalnej dysfunkcji narządu ruchu.

Ćwiczenia opierają się na czynnościach podobnych do tych, które wykonywane
są w życiu codziennym. Nadrzędnym celem treningu jest przywrócenie prawidłowych wzorców ruchowych, które zostały zaburzone w wyniku urazu, choroby lub przeciążenia.

Trening medyczny skierowany jest do osób w każdym wieku, zarówno do osób
o bardzo małej aktywności, jak i do sportowców.